Vilka dokument behöver jag lämna in i samband med min ESTA-ansökan?

Som resenär måste du ofta lämna in t.ex. skanning av sitt pass i samband med visumansökningar. Men vilka dokument behöver du för att ansöka om ESTA?

Du behöver ditt pass för ESTA

Det enda dokument du behöver när du ansöker om ett ESTA-godkännande som dansk medborgare är ditt pass. När du ansöker om ESTA är det inte nödvändigt att ladda upp en skanning av ditt pass. Å andra sidan anger du bara ditt passnummer och resten av din passinformation. Därifrån kan U.S. Border Patrol automatiskt komma åt din information genom sina databasåtkomster, vilket säkerställer att informationen och svaren du tillhandahåller är sanningsenliga och att du inte finns på några andra bevakningslistor.

I vissa fall måste även resenärer från andra länder uppge sitt personnummer

Medborgare i andra länder än Danmark måste i vissa fall även använda personnumret från sitt nationella identitetskort när de fyller i sin ESTA-ansökan. Detta krav har dock för närvarande inte ställts på danska sökande.

ESTA-systemet är helt elektroniskt

ESTA-systemet är helt elektroniskt. Det innebär att det inte är nödvändigt att lämna in några handlingar, eftersom all information automatiskt kontrolleras från elektroniska databaser. Du får även ditt ESTA-godkännande elektroniskt, så att du inte får något dokument. Däremot är din behörighet kopplad till ditt pass i den centrala databasen och gränsmyndigheterna kan därmed automatiskt få ditt tillstånd när du anländer.

Du behöver bara använda ditt pass när du reser med ett ESTA-godkännande

Du behöver därför bara ta med ditt pass när du reser med ett ESTA-godkännande. Flygbolagen har även tillgång till ESTA-databasen och på så sätt kan de även automatiskt få din ESTA-status genom att helt enkelt skanna ditt pass. I detta avseende är ESTA-systemet väldigt användarvänligt för resenären, då du inte behöver komma ihåg en massa olika dokument när du ska på din resa.