Ansökan

Danska medborgare som vill resa visumfritt till USA måste använda ett ESTA-resetillstånd för inresa. Detta krav gäller även om du bara ska till mellanliggande länder i USA. Ett ESTA-godkännande är inte ett visum, utan snarare ett förhandsgodkännande av resenären, och kontrollerar därmed om resenären är berättigad att resa in i USA eller inte.
ESTA står för Electronic System for Travel Authorization och det är ett komplett elektroniskt system vilket innebär att både ansökningsprocessen, utfärdandet och spridningen av ESTA sker uteslutande elektroniskt. Det är därför endast möjligt att ansöka om ESTA online, och det är därför inte nödvändigt att ta med en kopia av ditt godkännande, eftersom berörda myndigheter elektroniskt kan kontrollera ditt ESTA-godkännande utifrån ditt passnummer.

Hur ansöker man om ett ESTA-godkännande?

För att ansöka om ESTA måste du först fylla i ESTA-ansökningsformuläret online. Efter att du har fyllt i ansökningsformuläret och betalat de konsulära kostnaderna tar det upp till 72 timmar innan du får svar på din ansökan. Svaret på din ansökan får du via mail. Det är därför viktigt att du dubbelkollar att du har angett din mailadress korrekt i ansökningsformuläret.

Vad gör jag när jag har fått svar på min ansökan?

När din ansökan har behandlats får du svaret på din ansökan via e-post. Du behöver inte skriva ut eller spara detta e-postmeddelande för att resa till USA. Eftersom ESTA-systemet är elektroniskt lagras din ESTA-status i en databas. Gränsmyndigheterna kan alltså få ditt ESTA-godkännande genom att helt enkelt skanna ditt pass. Därför behöver du inte göra mer när din ansökan väl har godkänts.

 

Hur man fyller i ansökningsformuläret

Nu vet du var du kan ansöka och hur ansökningsprocessen totalt sett fungerar. Men hur fyller man i ansökningsformuläret? Vi hjälper dig med detta, i denna steg-för-steg-guide om hur du fyller i ansökningsformuläret:

Steg 1: Personlig information

I de första fälten anger du bara ditt för- och efternamn, samt kön. Det är viktigt att du anger dina uppgifter precis som de visas i den maskinläsbara zonen längst ner i ditt pass. Det betyder att ditt namn måste stavas utan specialtecken, inklusive Æ, Ø och Å. Så om ditt namn t.ex. är Åge Jørgensen, måste du ange ditt namn enligt följande: Aage Jørgensen.

Steg 2: Födelsedatum

Nästa steg är att ange ditt födelsedatum. Ens födelsedatum ska anges i samma format som på ens pass.

Steg 3: Stad och födelseland

Därefter måste du ange din födelsestad (även kallad födelseortsregistrering på ditt pass), vilket betyder platsen där din födelse är registrerad. Dessutom måste du också uppge ditt födelseland. Denna information måste stämma överens med den i ditt pass.

Steg 4: Passinformation

I nästa steg anger du din passinformation.

 • Passnummer – Du hittar detta nummer i ditt pass. I danska pass är detta ett 9-siffrigt nummer.
 • Nationalitet (Medborgarskap) – Här ska du ange din nationalitet. Om du reser med ett danskt pass har du vanligtvis även danskt medborgarskap.
 • Utfärdandeland – Här måste du ange vilket land som har utfärdat ditt pass. Detta är vanligtvis det land du är medborgare i.
 • Passets utfärdandedatum – Du hittar passets utfärdandedatum längst ner i ditt pass.
 • Passets utgångsdatum – Du hittar även utgångsdatumet längst ner på ditt pass, till höger om utfärdandedatum.

Steg 5: Andra nationaliteter

I det här steget måste du svara på följande frågor:

 • Har du någonsin fått ett resedokument av ett annat land?
 • Är du för närvarande medborgare i ett annat land?
 • Har du tidigare varit medborgare i ett annat land?

Dessa frågor vänder sig uteslutande till sökande som vid denna tidpunkt, eller tidigare i sitt liv, har haft annat medborgarskap än sitt nuvarande. Om detta inte berör dig, svara helt enkelt Nej på alla tre frågorna.

Steg 6: E-postadress

I detta fält måste du ange och bekräfta din e-postadress. Det är mycket viktigt att du anger din e-postadress utan några stavfel. Det är denna mailadress som du får svar på din ansökan till. Om det finns ett stavfel i mejlet du anger kan det vara så att du inte får svar på din ansökan.

Steg 7: Personlig information

Svara på följande frågor i det här fältet:

 • Är du känd under andra namn eller alias?

Denna fråga berör bara väldigt få sökande, så du kan nog bara svara Nej och fortsätta med din ansökan.

Steg 8: Kontaktinformation

I detta steg måste du ange dina kontaktuppgifter, inklusive din bostad och telefonnummer. Kom ihåg att inte använda Æ, Ø och Å:

 • Adress – Här ska du ange vägen du bor på, samt ditt husnummer.
 • Stad – Här ska du ange vilken stad du bor i.
 • Region – Här ska du välja din region, t.ex. Huvudstaden eller Syddanmark.
 • Land – Här måste du välja ditt land, t.ex. Danmark.
 • Landskod – I detta fält måste du ange landskoden framför ditt telefonnummer. Om du använder ett danskt nummer, välj +46 (Sverige).
 • Telefonnummer – Ange ditt telefonnummer här. Det måste anges utan landskod eller mellanslag.

Steg 9: Föräldrar

I dessa fält anger du dina föräldrars för- och efternamn.

Steg 10: Anställningsförhållanden

Här ska du svara på följande frågor angående dina anställningsvillkor:

 • Har du en nuvarande eller tidigare arbetsgivare?

Om du svarar Ja måste du även ange ett antal uppgifter om din arbetsgivare nedan:

 • Arbetsgivare – Här ska du skriva vilket företag du jobbar på.
 • Adress – Här ska du skriva var du arbetar, t.ex. adressen där ditt kontor ligger.
 • Stad – I vilken stad ligger din arbetsplats?
 • Region – Välj i vilken region din arbetsplats ligger.
 • Land – Här ska du ange vilket land din arbetsplats tillhör.

Om du har haft flera arbetsgivare under din karriär anger du helt enkelt den senaste i detta steg.

Steg 11: Resedetaljer

Du måste först svara på följande frågor:

 • Är din resa till USA på väg till ett annat land?

Om du bara ska till mellanliggande länder i USA, svara då Ja på denna fråga. Om däremot USA är din slutdestination, så svara Nej istället.

Steg 12: Kontaktpunkt i USA – endast för de resenärer som har svarat Nej i föregående steg

Om du svarade nej på frågan i steg 11, vänligen ange din kontaktpunkt i USA här. Det vill säga en plats där du kan bli kontaktad under din vistelse i USA. Detta kan t.ex. oavsett om det är familj eller vänner, ditt hotell eller semesterlägenhet eller ett konferenscenter. Om du planerar att bo på flera ställen kan du först ange vilket hotell du ska bo på.

 • Namn – Ange namnet på din kontaktpunkt (t.ex. hotell, familjemedlem, etc.) här. Om du inte vet var du ska bo kan du skriva OKÄNT i det här fältet.
 • Adress – Här ska du ange väg och husnummer för din kontaktpunkt. Här ska du även skriva OKÄNT om du är tveksam.
 • Stad – I vilken stad finns din kontaktpunkt? Här kan du även skriva OKÄNT om du är tveksam?
 • Delstat – Välj den delstat (t.ex. Kalifornien eller New York) som din kontaktpunkt finns här. Du kan också välja OKÄND.
 • Landskod – Om din kontaktpunkt har ett amerikanskt nummer, välj +1.
 • Telefonnummer – Här måste du ange telefonnummer till din kontaktpunkt. Du kan också bara ange 0000 om du är osäker.

Steg 13: Nödkontakt

Här måste du ange din akutkontakt. Det vill säga en vän eller familjemedlem som kan kontaktas om det uppstår problem i samband med din resa.

 • Efternamn – Efternamn på din nödkontakt.
 • Förnamn – Förnamn på din akutkontakt.
 • E-postadress – Din nödkontakts e-postadress.
 • Landskod – Landskoden för din nödkontakt.
 • Telefonnummer – Telefonnumret till din nödkontakt.

Steg 14: Bakgrundsproblem

Slutligen behöver du svara på ett antal bakgrundsfrågor om din hälsa, kriminalitet och resehistorik. Det är viktigt att du svarar sanningsenligt på dessa frågor. Dina svar kan påverka dina chanser att få din ESTA-ansökan godkänd, så det rekommenderas att du kontaktar ambassaden om du är osäker på hur en eller flera av frågorna ska förstås.

 • Har du en fysisk eller psykisk störning; eller är du en drogmissbrukare eller missbrukare; eller har du för närvarande någon av följande sjukdomar (infektionssjukdomar anges i enlighet med folkhälso- och sjukvårdslagen § 361 (b)):
  • Kolera
  • Difteri
  • Tuberkulos, smittsam
  • Plåga
  • Koppar
  • Gul feber
  • Viral hemorragisk feber inklusive Ebola, Lassa, Marburg, Krim-Kongo
  • Allvarliga akuta luftvägssjukdomar som kan överföras till andra personer och som sannolikt kan orsaka dödlighet
 • Har du någonsin gripits eller dömts för ett brott som har lett till allvarlig sakskada eller allvarlig skada på annan person eller myndighet?
 • Har du någonsin brutit mot någon lagstiftning angående innehav, användning eller distribution av illegala droger?
 • Har du för avsikt att delta i, eller har du någonsin ägnat dig åt, terroristaktiviteter, spionage, sabotage eller folkmord?
 • Har du någonsin fuskat eller gett falsk information om dig själv eller andra för att få eller hjälpa andra att få visum eller få tillstånd att resa in i USA?
 • Söker du för närvarande jobb i USA, eller har du tidigare varit anställd i USA utan föregående tillstånd från amerikanska myndigheter?
 • Har du någonsin nekats ett amerikanskt visum som du ansökte om med ditt nuvarande eller tidigare pass, har du nekats inresa till USA eller har du dragit tillbaka din ansökan om inresa till en amerikansk inreseplats?
 • Har du någonsin vistats i USA längre än den tid som de amerikanska myndigheterna tillåter?
 • Har du rest till eller varit i Irak, Iran, Korea – Nord, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien, Jemen eller den 1 mars 2011 eller senare?