Varför avslås en ESTA-ansökan och av vilka skäl?

Ens ESTA-ansökan kan avvisas av flera skäl. Det går dock inte att dela den specifika anledningen till att resenärens ansökan har avslagits.

Bakgrundsfrågorna är den viktigaste faktorn bakom avslag

Den primära anledningen till att ens ansökan avslås är om man inte kan svara på bakgrundsfrågorna på ett tillfredsställande sätt.

Bakgrundsfrågor i ESTA-ansökningsformuläret:

 1. Har du en fysisk eller psykisk sjukdom, eller är du beroende av droger, eller har du för närvarande någon av följande sjukdomar:
 • Sår molle
 • Gonorré
 • Ljumskgranulom
 • Infektiös spetälska
 • Lymfogranulom venrum
 • Infektiös syfilis
 • Aktiv tuberkulos
 1. Har du gripits eller dömts för ett brott som har lett till allvarlig skada på egendom eller allvarlig skada för en annan person eller statlig myndighet?
 2. Har du någonsin brutit mot någon lag angående innehav, användning eller distribution av illegala droger?
 3. Söker du deltagande i, eller har du någonsin deltagit i, terroristaktiviteter, spionage, sabotage eller folkmord?
 4. Har du någonsin begått bedrägerier eller gett en missvisande bild av dig själv för att få, eller hjälpa andra att få, ett visum eller tillgång till USA?
 5. Söker du för närvarande arbete i USA, eller har du tidigare varit anställd i USA utan föregående tillstånd från USA:s regering?
 6. Har du någonsin nekats ett amerikanskt visum som du ansökte om med ditt nuvarande eller tidigare pass, eller har du någonsin nekats inresa till USA eller fått din ansökan om inresa till USA tillbakadragen vid ett inreseställe i USA?
 7. Har du någonsin stannat längre i USA än den period som tilldelats dig av den amerikanska regeringen?
 8. Har du rest till eller varit i Iran, Irak, Libyen, Nordkorea, Somalia, Sudan, Syrien eller Jemen den 1 mars 2011 eller senare?

ESTA-systemet är kopplat till ett antal databaser

Utöver den sökandes egna svar från ansökningsblanketten fattas även beslutet utifrån uppgifter från ett antal databaser. Dessa databaser används för att verifiera den sökandes svar.