Min ESTA har avvisats, vad nu?

I det extremt sällsynta fallet att din ESTA-ansökan skulle avslås, då kan du fortfarande ha möjlighet att besöka USA. Läs mer om dina alternativ här.

Du kan fortfarande ansöka om visum till USA

Även om din ESTA-ansökan har fått avslag betyder det inte nödvändigtvis att du inte har möjlighet att ansöka om visum. ESTA-ansökningsprocessen är automatiserad och det gör att många beslut fattas genom att man helt enkelt kontrollerar om den sökande uppfyller ett antal krav, utan att titta närmare på den enskilda sökandens situation.
Om du däremot ansöker om visum på USA:s ambassad kommer du att kallas till en intervju där du bättre kan förklara din specifika situation. I det sammanhanget har du bättre möjlighet att förklara varför t.ex. att din resehistorik, ditt brottsregister, sjukdom eller vad som nu har orsakat ditt avslag inte utgör en säkerhets- eller hälsorisk.
Därmed läggs mer vikt vid det mänskliga inslaget i en visumansökan, och inte bara på om du lever upp till olika checklistkrav.

Visumansökningar tar längre tid

Eftersom din visumansökan bland annat innebär en intervju på ambassaden kommer det i de flesta fall att ta längre tid att slutföra din ansökan. Så om du tror att din ESTA-ansökan potentiellt kan avslås rekommenderar vi att du ansöker om ESTA flera månader i förväg så att du kan ansöka om ett visum som en alternativ lösning vid behov.

Kom ihåg att ansöka om rätt visum

Om du reser till USA på visum, kom ihåg att ansöka om rätt typ. Medan du med ESTA kan åka på både semester- och affärsresor, har USA separata visum för resp. företag (B-1) och turism (B-2). Det är därför viktigt att du i förväg undersöker exakt vilka reseändamål som är tillåtna enligt det visum som du tänker ansöka om.