Hur snabbt kan jag få mitt ESTA-resetillstånd?

De flesta sökande får redan sitt ESTA-resetillstånd samma dag som de ansöker. Det förutsätter dock att din ansökan automatiskt godkänns. Om din ansökan väljs ut för vidare granskning kan det ta upp till 3 arbetsdagar innan din ansökan godkänns.

Handläggningstiden beror på om du automatiskt blir godkänd

Den viktigaste variabeln när det kommer till handläggningstiden för din ansökan är om din ansökan godkänns automatiskt eller om din ansökan skickas för vidare prövning. Du kan inte alltid förutse om din ansökan kommer att godkännas automatiskt eller inte, eftersom urvalskriterierna för automatiskt godkännande inte är offentligt tillgängliga.

Kom ihåg att ansöka i god tid

Av denna anledning rekommenderar vi alla sökande att ansöka så tidigt som möjligt, helst minst en vecka i förväg eller ännu tidigare. Du kan dock enkelt ansöka senare och har goda chanser att få din ansökan i tid, men det är omöjligt att garantera.

Vissa sökande kan komma att begäras ytterligare information

I vissa fall kan sökande bli ombedd att dela ytterligare information så att deras ansökan kan slutföras. I det här fallet kan det ta ännu längre tid att slutföra sin ansökan. Handläggarna vid de amerikanska gränsmyndigheterna som hanterar dessa specialfall är på grund av tidsskillnaden mellan USA och Danmark bara på jobbet medan det är natt eller morgon hemma. Av denna anledning kan det ta lång tid om man slutar med att behöva skriva fram och tillbaka.

Det kan ta ännu längre tid att ansöka om visum

I händelse av att du blir tvungen att använda ett visum istället för ESTA (till exempel om du inte är godkänd för ESTA) kan det ta ännu längre tid. Av denna anledning kan det vara fördelaktigt att ansöka i god tid om du är orolig för att din ESTA-ansökan kan avvisas.