Hjälp med fälten i ESTA-ansökan

Som dansk resenär kan det ibland vara svårt att veta hur man skriver in danska namn och information i ett formulär för internationellt bruk. Här förklarar vi hur du som dansk sökande ska fylla i ansökningsformuläret.

Hur anger jag Ø, Æ eller Å i mitt ESTA-formulär (Special Letters)?

När du anger namn med Æ, Ø eller Å i, skriv in dem så som de visas i den maskinläsbara zonen (MRZ) längst ner i ditt pass. Det betyder att man som tumregel måste byta ut Æ mot AE , Ø mot OE och Å mot AA . Så om du till exempel skulle behöva ange namnet Jørgen i din ansökan, måste du istället ange det som Jørgen i din ansökan.

Vad ska jag skriva in i stat, provins och region?

När du som dansk ska fylla i fältet ’Stat, provins och region’ behöver du bara ange vilken region du bor i. Dvs. antingen huvudstaden Själland , Nordjylland , Mellanjylland eller Syddanmark . Du kan därför strunta i resten av frågan, då du inte behöver ange stat eller provins om du bor i Danmark.

Vad är ”passets utgångsdatum”?

”Passets utgångsdatum” betyder ”passets utgångsdatum”. Här ska du ange datumet längst ner i ditt pass som anger när ditt pass går ut. När du reser till USA måste ditt pass vara giltigt vid inresan och under hela din vistelse i USA. Det finns dock ingen specifik regel om hur mycket giltighet ditt pass måste ha vid inresa.

Vad behöver jag ange i passnummerfältet?

I passnummerfältet anger du ditt passnummer. Detta är ett dokumentnummer som används för att identifiera ditt pass. Detta nummer används också för att få ditt godkännande vid inträde, så det är viktigt att du anger det korrekt. Du hittar detta nummer i det övre högra hörnet av ditt pass. Förväxla dock inte detta nummer med ditt personnummer.

Hur du fyller i anställningsinformationen

I det här avsnittet anger du följande information:

  • Namn på din arbetsgivare: Här ska du ange vilket företag du är anställd på.
  • Adress: Adressen till din arbetsplats.
  • Stad: Staden som din arbetsplats ligger i.
  • Region: Den region som din arbetsplats ligger i.
  • Land: Det land som din arbetsplats är i.
  • Telefonnummer: Här kan du till exempel ge telefonnumret till receptionen på din arbetsplats.
  • Befattning: Vilken befattning arbetar du i?

Kan jag få ESTA även om jag är oavlönad eller arbetslös?

Ja. Din jobbsituation har ingen betydelse för om du kan få ESTA eller inte. Det är dock viktigt att du svarar rätt på denna fråga, eftersom denna information kan kontrolleras vid ankomst.

Har ESTA någon kundtjänst jag kan ringa till?

Ja, du kan kontakta Travel Communications Center på detta nummer: 1-202-325-8000. Du bör dock vara medveten om att samtal till detta omfattas av ditt telebolags vanliga taxor för samtal till USA.