Vilken information behöver jag lämna i min ESTA-ansökan?

När du ansöker om ESTA måste du ange ett antal uppgifter för att kunna skicka in din ansökan. Dessa applikationer används främst för att säkerställa att du inte utgör en säkerhetsrisk och att du lämnar USA inom 90 dagar.

Passinformation

Till att börja med kommer du att bli ombedd att ange din passinformation, inklusive följande information:

 • För-och efternamn
 • Födelsedatum
 • Sex
 • Passnummer
 • Nationalitet
 • Utfärdandeort (dvs. den kommun som har utfärdat ditt pass).
 • Utgivningsland
 • Utgivningsdatum
 • Utgångsdatum

Det är mycket viktigt att din passinformation skrivs in precis som den står i ditt pass. Ditt ESTA-godkännande är kopplat till ditt pass, så om det finns några avvikelser mellan ditt pass och den information du har lämnat riskerar du att nekas ombordstigning eller inresa.

E-postadress

Du måste då ange din e-postadress. Det är viktigt att du anger den utan stavfel då du får svar på din ansökan på denna adress. Om det är fel i din mailadress riskerar du att du inte får svaret på din ansökan i tid.

Personlig information

Du måste också uppge dina personuppgifter, inklusive din adress, telefonnummer, namnen på dina föräldrar och anställningsuppgifter.

Resedetaljer

I det här avsnittet anger du reseinformationen för din resa till USA. Ange först om USA är din slutdestination eller om du bara är en mellanlandning.
Om USA är din slutdestination, vänligen ange information om din kontaktpunkt i landet. Med kontaktpunkt avses t.ex. hotell, Airbnb-värd eller familj du bor hos. Om du inte har en kontaktpunkt (om du t.ex. åker runt i husbil) kan du fylla i fälten med ”OKNÄNT” eller ”0000”.
Ange sedan din nödkontakt. Detta kan antingen vara en person i USA eller det kan vara en person i ditt hemland.

Bakgrundsfrågor

Slutligen måste du svara på ett antal bakgrundsfrågor:

 1. Har du en fysisk eller psykisk sjukdom, eller är du beroende av droger, eller har du för närvarande någon av följande sjukdomar:
 • Sår molle
 • Gonorré
 • Ljumskgranulom
 • Infektiös spetälska
 • Lymfogranulom venrum
 • Infektiös syfilis
 • Aktiv tuberkulos
 1. Har du gripits eller dömts för ett brott som har lett till allvarlig skada på egendom eller allvarlig skada för en annan person eller statlig myndighet?
 2. Har du någonsin brutit mot någon lag angående innehav, användning eller distribution av illegala droger?
 3. Söker du deltagande i, eller har du någonsin deltagit i, terroristaktiviteter, spionage, sabotage eller folkmord?
 4. Har du någonsin begått bedrägerier eller gett en missvisande bild av dig själv för att få, eller hjälpa andra att få, ett visum eller tillgång till USA?
 5. Söker du för närvarande arbete i USA, eller har du tidigare varit anställd i USA utan föregående tillstånd från USA:s regering?
 6. Har du någonsin nekats ett amerikanskt visum som du ansökte om med ditt nuvarande eller tidigare pass, eller har du någonsin nekats inresa till USA eller fått din ansökan om inresa till USA tillbakadragen vid ett inreseställe i USA?
 7. Har du någonsin stannat längre i USA än den period som tilldelats dig av den amerikanska regeringen?
 8. Har du rest till eller varit i Iran, Irak, Libyen, Nordkorea, Somalia, Sudan, Syrien eller Jemen den 1 mars 2011 eller senare?