Varför blir jag tillfrågad tills mina sociala medier i min ESTA-ansökan?

Som ESTA-sökande kommer du nu att bli tillfrågad på dina sociala medier när du fyller i ansökningsformuläret. Men varför är det nödvändigt?

Information från sociala medier används för att bekräfta informationen från din ansökan

Informationen från dina sociala mediekonton kan inkludera används för att bekräfta de uppgifter du har lämnat i din ansökan. Så om det råder någon tveksamhet om t.ex. ditt resesyfte, eller någon annan information du har delat, då kan informationen från din profil och dina inlägg användas som bekräftelse.

Information från sociala medier används också för att upptäcka potentiella hot

Genom att använda information från sociala medier är det också lättare för gränsmyndigheterna att upptäcka resenärer som potentiellt kan utgöra en säkerhetsrisk.

Gränsmyndigheterna har endast tillgång till dina offentligt tillgängliga meddelanden

När du delar dina konton på sociala medier har myndigheterna bara tillgång till den information och inlägg som är offentligt tillgängliga på din profil. Däremot kan du vid ankomst bli ombedd att lämna över din telefon, i så fall kan alla meddelanden, bilder, data, e-postmeddelanden, meddelanden etc. på din telefon användas för att bedöma ditt ärende.

Det är valfritt om du vill dela dina konton på sociala medier

Kom ihåg att det är valfritt om du vill dela dina konton på sociala medier. Om du av någon anledning inte vill dela information om dina konton kan du helt enkelt säga ”Nej” på frågan. Tänk dock på att information från sociala medier även potentiellt kan användas för att bekräfta dina svar, så att du i vissa fall kan ha större chans att få din ansökan godkänd.