Varför är statusen för min ESTA-ansökan ”Väntande”?

De allra flesta ESTA-ansökningar godkänns automatiskt av systemet samma dag, men ett litet antal sökande får istället statusen ”Pending” / ”Pending”, i vilket fall det kan ta upp till tre dagar innan de får svar till deras ansökan.

Vilka faktorer avgör ens ESTA-status?

Det är inte möjligt att ge ett konkret svar på varför en specifik ansökan har valts ut för vidare prövning. ESTA-systemet bygger på en algoritm som automatiskt bestämmer ens status algoritmiskt genom att skanna en rad databaser efter information om den sökande.

Även sökande utan tidigare överträdelser kan väljas ut för manuell granskning

Om du tidigare har överskridit den tillåtna vistelsen i USA är risken större att din ansökan skickas för manuell granskning. Men även resenärer som sagt nej till alla bakgrundsfrågor kan fortfarande väljas ut för manuell granskning.

Urvalskriterierna är konfidentiella

Av säkerhetsskäl är urvalskriterierna konfidentiella. Därför kan man inte veta vilka faktorer som påverkar kategoriseringen. Av den anledningen råder vi alla sökande att ansöka i god tid, eftersom du aldrig kan vara säker på exakt hur lång tid din ansökan kommer att ta.

Du kan inte ta reda på varför din ansökan är ”väntande”

Av den anledningen går det inte att få svar på varför ens ansökan är listad som ”väntande”, även om du får besked om det behövs mer detaljerad information för att behandla din ansökan. Du behöver därför bara vänta några dagar tills du får svar angående din ansökan.