Vad diskvalificerar dig för en ESTA?

De allra flesta resenärer med danskt medborgarskap kan ansöka om ESTA. Vissa grupper av resenärer är dock inte kvalificerade att ansöka om ESTA. Här kan du läsa vem som omfattas.

Resenärer som inte har e-pass

För att kunna ansöka om ESTA måste du ha ett så kallat biometriskt pass med en maskinläsbar zon (MRZ) i botten. De allra flesta danska resenärer har dock redan ett e-pass/biometriskt pass, då alla pass som utfärdats sedan 2012 är av denna typ. Du kan känna igen e-pass från den gyllene logotypen på framsidan.

Resenärer som står på bevakningslistor

När du ansöker om ESTA kontrolleras din information automatiskt i ett antal databaser, inklusive bevakningslistor som underhålls av FBI. Om du finns på någon av dessa listor kanske du inte är godkänd för ESTA.

Sökande som inte kan svara på bakgrundsfrågorna på ett tillfredsställande sätt

För att kunna ansöka om ESTA måste du även kunna svara ”Nej” på de 9 bakgrundsfrågorna i ansökningsformuläret.

Bakgrundsfrågorna

 1. Har du en fysisk eller psykisk sjukdom, eller är du beroende av droger, eller har du för närvarande någon av följande sjukdomar:
 • Sår molle
 • Gonorré
 • Ljumskgranulom
 • Infektiös spetälska
 • Lymfogranulom venrum
 • Infektiös syfilis
 • Aktiv tuberkulos
 1. Har du gripits eller dömts för ett brott som har lett till allvarlig skada på egendom eller allvarlig skada för en annan person eller statlig myndighet?
 2. Har du någonsin brutit mot någon lag angående innehav, användning eller distribution av illegala droger?
 3. Söker du deltagande i, eller har du någonsin deltagit i, terroristaktiviteter, spionage, sabotage eller folkmord?
 4. Har du någonsin begått bedrägerier eller gett en missvisande bild av dig själv för att få, eller hjälpa andra att få, ett visum eller tillgång till USA?
 5. Söker du för närvarande arbete i USA, eller har du tidigare varit anställd i USA utan föregående tillstånd från USA:s regering?
 6. Har du någonsin nekats ett amerikanskt visum som du ansökte om med ditt nuvarande eller tidigare pass, eller har du någonsin nekats inresa till USA eller fått din ansökan om inresa till USA tillbakadragen vid ett inreseställe i USA?
 7. Har du någonsin stannat längre i USA än den period som tilldelats dig av den amerikanska regeringen?
 8. Har du rest till eller varit i Iran, Irak, Libyen, Nordkorea, Somalia, Sudan, Syrien eller Jemen den 1 mars 2011 eller senare?