Vad är mitt ESTA-ansökningsnummer?

Alla ESTA-godkännanden tilldelas automatiskt ett ansökningsnummer. Med detta nummer kan du enklare kontrollera statusen för din ESTA. Men eftersom ditt ESTA-godkännande är kopplat till ditt passnummer behöver du inte använda detta nummer för att styrka din ESTA-status, eftersom gränsmyndigheterna helt enkelt kan skanna ditt pass och på så sätt se ditt ESTA-godkännande.

Ditt ansökningsnummer ska endast användas för att kontrollera status

Ditt ansökningsnummer för ditt ESTA-godkännande är huvudsakligen för ditt eget bruk, för om du vill kontrollera din ansökningsstatus, eller om du t.ex. kommer att se hur länge giltighetstiden är kvar på ditt ESTA-godkännande.
Använd dock inte ditt ESTA-ansökningsnummer för när du behöver gå ombord på ditt flyg eller för ankomst till USA. Ditt ESTA-godkännande är redan kopplat till ditt passnummer i systemet och det är därför möjligt att skanna ditt pass och därigenom få ditt ESTA-godkännande.

Ditt ansökningsnummer visas på godkännandemailet

Du får ditt ESTA-ansökningsnummer i godkännandemailet, samtidigt som du får svar på din ansökan. Det kan därför ta några dagar innan du får ditt ansökningsnummer, om din ansökan skulle bli försenad.

Du kan fortfarande kontrollera din status utan ditt ansökningsnummer

Om du behöver kontrollera din ansökan innan du har fått ditt ansökningsnummer går det enkelt att göra. Allt du behöver göra är att ange en lista med detaljer, såsom ditt passnummer, födelsedatum, etc.

Du kan välja att ta med en utskrift av godkännandemailet

Det är upp till den enskilde resenären om de vill skriva ut mejlet med sitt ansökningsnummer och ta med det på sin resa. Du behöver inte använda ditt ansökningsnummer för att ta dig igenom gränskontrollen i USA, men självklart kan det ändå vara bra att ha ett extra sätt att bevisa din status i en extraordinär situation.