Se Waiver-programmet

Visa Waiver-programmet är ett visumfritt program för USA. Länder som ingår i Visa Waiver-programmet, inklusive Danmark, har därmed rätt att resa till USA utan att först behöva ansöka om visum. Resenärer från Visa Waiver-länder behöver å andra sidan helt enkelt ansöka om ESTA, vilket kan göras genom att skicka in ett onlineansökningsformulär här.

Vilka länder ingår i Visa Waiver-programmet?

Visa Waiver-programmet omfattar ett stort antal europeiska länder, inklusive Danmark, samt utvalda länder i Asien och Sydamerika. Nedan kan du se en detaljerad lista över alla medlemmar i Visa Waiver-programmet.

Visa undantagsländer:

Andorra Australien Belgien Brunei Chile Danmark Estland
Finland Frankrike Grekland Nederländerna Irland Island Italien
Japan Lettland Liechtenstein Litauen Luxemburg Malta Monaco
Nya Zeeland Norge Polen Portugal San Marino Schweiz Singapore
Slovakien Slovenien Spanien Storbritannien Sverige Taiwan Tjeckien
Tyskland Ungern Österrike

När infördes ESTA-systemet?

Visa Waiver-programmet infördes som en lag 1986, med syftet att göra det lättare att resa till USA som turist och samtidigt avlasta utrikesdepartementet. 1991 utökades programmet till att även omfatta bl.a. de nordiska länderna.
2006 tillkännagav den amerikanska regeringen ESTA-systemet. Systemet infördes efter terrorattackerna den 11 september och är tänkt att hjälpa till att förhindra framtida attacker. Av denna anledning måste alla resenärer från Visa Waiver-länder nu först ansöka om ett ESTA-resetillstånd innan de kan tillåtas att gå ombord på flyg till USA.

Kan jag resa fritt till USA om du är från ett land med Visa Waiver?

Nej. Resenärer från Visa Waiver-länderna måste nu först ansöka om ett ESTA-godkännande innan de kan tillåtas resa till USA. Ett ESTA-godkännande är inte ett visum, utan snarare ett förhandsgodkännande, vilket hjälper till att säkerställa att resenären uppfyller inresekraven för resenärer till USA. Av denna anledning tar en ESTA-ansökan inte heller lika lång tid som en visumansökan. Du kan ansöka om ett ESTA-godkännande genom att fylla i ett onlineansökningsformulär här.

I samband med din ESTA-ansökan har du kanske hört talas om det så kallade Visa Waiver-programmet. Men hur fungerar programmet i verkligheten?

Vad är Visa Waiver-programmet?

Visa Waiver-programmet är ett lagpaket som ger resenärer från vänliga länder visumfritt inträde till USA. Visa Waiver Program sägs alltså vara mekanismen som underlättar inresan till USA för resenärer från medlemsländerna.

Vad har Visa Waiver-programmet med ESTA att göra?

ESTA är ett nyligen tillägg till Visa Waiver-programmet, som introducerades efter 9/11-attackerna, med syftet att skärpa säkerheten. ESTA är därför en del av Visa Waiver-programmet, och en ESTA är inte ett visum, utan snarare bara en säkerhetskontroll.

Vem är med i Visa Waiver-programmet?

Följande länder är medlemmar i Visa Waiver-programmet:

Andorra Australien Belgien Brunei Chile Danmark Estland
Finland Frankrike Grekland Nederländerna Irland Island Italien
Japan Lettland Liechtenstein Litauen Luxemburg Malta Monaco
Nya Zeeland Norge Polen Portugal San Marino Schweiz Singapore
Slovakien Slovenien Spanien Storbritannien Sverige Taiwan Tjeckien
Tyskland Ungern Österrike

Visa Waiver-programmet har en lång historia bakom sig

Visa Waiver-programmet introducerades så långt tillbaka som på 1980-talet, och har sedan dess genomgått en drastisk expansion, och är nu ett världsomspännande program som underlättar över 22 miljoner besök i USA varje år.

Tidslinje för Visa Waiver-programmet

 • 1986 – Kongressen antar den rättsliga grunden för Visa Waiver-programmet.
 • 1988 – De två första länderna ansluter sig till programmet: Japan och Storbritannien.
 • 1989 – Ett antal europeiska länder ansluter sig till programmet: Frankrike, Nederländerna, Italien, Schweiz, Sverige och Västtyskland.
 • 1991 – Ett stort antal ytterligare europeiska länder, inklusive Danmark, samt Nya Zeeland, ingår i programmet.
 • 1993 – Brunei blir det första asiatiska landet att gå med i Visa Waiver-programmet.
 • 1995 – Irland går med i programmet.
 • 1996 – Australien blir det andra oceaniska landet och Argentina det första sydamerikanska landet i Visa Waiver-programmet. Men Argentina togs bort från programmet igen 2002.
 • 1997 – Slovenien blir det första ex-jugoslaviska landet att gå med i programmet.
 • 1999 – Portugal, Singapore och Uruguay införlivas i Visa Waiver-programmet. Uruguay togs dock bort igen 2003.
 • 2003 – Efter terrorattackerna den 11 september krävs maskinläsbara pass för alla visumfria resenärer.
 • 2004 – Året därpå införs av samma anledning krav på biometriska pass för alla resenärer. Detta krav sköts dock upp till 2006.
 • 2006 – Den amerikanska regeringen tillkännager ESTA, som syftar till att öka säkerheten vid inresa, genom att kräva att alla resenärer ska skaffa ett resetillstånd före avresan.
 • 2008 – Sydkorea och ett antal centraleuropeiska och baltiska länder ansluter sig till programmet.
 • 2010 – Grekland införlivas i programmet.
 • 2012 – Taiwan går med i Visa Waiver-programmet.
 • 2014 – Chile går med i programmet som den enda sydamerikanska medlemmen (efter avlägsnandet av Argentina och Uruguay 2002 respektive 2003).
 • 2019 – Polen införlivas i Visa Waiver-programmet.

Framåtblickande utveckling

Det finns fortfarande 8 så kallade roadmap-länder som aktivt arbetar för att gå med i Visa Waiver-programmet, men som på grund av godkännandekriterierna ännu inte har införlivats. Dessa länder inkluderar:

 • Argentina (tidigare del av programmet från 1996 till 2002).
 • Brasilien
 • Bulgarien
 • Cypern
 • Israel
 • Kroatien
 • Rumänien
 • Uruguay (tidigare del av programmet från 1999 till 2003).

Visa Waiver utvecklas ständigt

Visa Waiver utvecklas ständigt och har under åren blivit det föredragna sättet för många resenärer att besöka USA.