När ska du senast ansöka om ESTA?

När du ansöker om ESTA är det alltid bra att ansöka i god tid, så att du är säker på att få svar på din ansökan innan avresa. Men samtidigt ska du som sökande komma ihåg att din ESTA träder i kraft så snart din ansökan har godkänts, vilket innebär att ju tidigare du ansöker om ESTA desto tidigare löper det ut.

Hur lång tid innan du ansöker om ESTA?

Den bästa tiden att söka beror på resenärens personliga omständigheter. För resenärer som på grund av sin resehistorik eller andra skäl är oroliga för att deras ansökan kan avslås rekommenderar vi att de ansöker så tidigt att de skulle kunna ansöka om visum vid behov om deras ansökan avslås. För resenärer i denna situation rekommenderar vi därför att de ansöker flera månader innan avresa, helst så tidigt som möjligt.
För resenärer som inte har någon anledning att oroa sig för att bli avvisad rekommenderar vi att de ansöker mellan två veckor och fyra veckor innan incheckningen öppnar för deras flygavgång. Det kan i vissa fall ta upp till tre dagar att få svar på sin ansökan och i vissa fall är det nödvändigt att lämna ytterligare uppgifter. Därför är det bra att ha lite extra tid avsatt för att behandla sin ansökan.

Kom ihåg att ESTA måste användas redan vid incheckningen

Resenärer till USA måste redan använda sitt ESTA-godkännande för att checka in på sitt flyg. I detta avseende fungerar ESTA betydligt annorlunda än de flesta visumsystem, där ett visum endast krävs vid ankomst. Av den anledningen kan det vara fördelaktigt att ansöka lite tidigare än man annars skulle ha gjort, då incheckningen vanligtvis öppnar tre dagar före avgång.

ESTA kan användas för mer än en resa

ESTA är giltigt i upp till 2 år, under vilken tid du kan använda ditt resetillstånd för att resa till och genom USA så många gånger du vill. Om du planerar att använda ditt ESTA-godkännande flera gånger i framtiden bör du undvika att ansöka i onödan (t.ex. flera månader före avresa), eftersom du då förlorar den giltighetstid som du kunde ha lagt på framtida resor.

De flesta resenärer bör ansöka 2-4 veckor före avresa

För det mesta rekommenderar vi att de ansöker mellan två och fyra veckor innan de åker för att checka in på sin flygavgång. Man är alltså i god tid, även om ens ansökan kräver extra handläggningstid, men man maximerar samtidigt den framtida giltigheten av sitt ESTA-resetillstånd.