Måste jag bara fylla i mitt förnamn när jag fyller i min ESTA-ansökan?

Nej, det är viktigt att du anger all din personliga information när du fyller i din ESTA-ansökan, inklusive både ditt förnamn och efternamn. Mellannamn ska också anges. I grund och botten är ditt mellannamn en del av ditt förnamn. Jens Peter Hansen måste till exempel skriva Jens Peter i ’Förnamn’ och Hansen i ’Efternamn’. Du bör alltid kontrollera i ditt pass om ditt mellannamn är en del av ditt ”Förnamn” eller ”Efternamn”.

Det är viktigt att all din information är korrekt

När du ansöker om ESTA är det viktigt att all din information överensstämmer exakt med den i ditt pass. Om inte kan du få din ansökan avvisad eller nekad ombordstigning eller inresa.
Av denna anledning är det viktigt att du är både sanningsenlig och noggrann när du fyller i din ansökan så att du undviker en potentiell situation där din ansökan ogiltigförklaras.

Ditt ESTA-godkännande är kopplat till ditt pass i systemet

ESTA-systemet fungerar så att ens ansökan är kopplad till ens passnummer. Av denna anledning är det viktigt att din information visas på exakt samma sätt som den visas i den maskinläsbara zonen (MRZ) längst ner i ditt pass. Om det finns några avvikelser däremellan riskerar du att bli avvisad.

Kom också ihåg att noga läsa bakgrundsfrågorna

Det är också mycket viktigt att du läser bakgrundsfrågorna noggrant i ansökningsformuläret. Om du inte svarar rätt på dem, även om det beror på ett fel, kan du i fortsättningen riskera att nekas inresa till USA, liksom andra länder.

Det är viktigt att du fyller i din ESTA-ansökan korrekt

Det är därför mycket viktigt att du anger alla dina uppgifter korrekt och att du svarar ärligt på säkerhetsfrågorna. ESTA-systemet är kopplat till ett stort antal databaser så du som sökande kan riskera att ev. Utelämnanden/felaktiga framställningar upptäcks, vilket kan göra det svårt att i framtiden få resegodkännanden eller visum till USA eller länder som USA delar information med.