Kan jag få återbetalning för min ESTA-ansökan om den avslås?

Ja. Om du har ansökt via denna sida, kommer du i händelse av en avslagen ESTA-ansökan att få tillbaka hela ansökningsavgiften.

Full återbetalning vid avslagen ansökan

I händelse av att din ESTA-ansökan har avslagits har du rätt till full återbetalning av ansökningsavgiften, oavsett den bakomliggande orsaken. Du behöver inte begära återbetalning – samtidigt som vi informerar dig om svaret på din ansökan påbörjar vi även återbetalningsprocessen. Det kan dock ta upp till 5 till 10 arbetsdagar innan beloppet krediteras ditt konto. Det går inte att betala ut beloppet snabbare då denna tidsfrist bestäms av kortnäten. Vi ber därför alla avvisade sökande att vänta

Beloppet som återbetalas kan bero på växelkursen

Eftersom ESTA-ansökningsavgiften vanligtvis är prissatt i US-dollar (USD) kan det hända att det uttagna beloppet och det återbetalade beloppet skiljer sig något när det växlas till kronor.

I praktiken fungerar en återbetalning enligt följande:

  1. Du kommer att debiteras ansökningsavgiften i USD.
  2. Beloppet konverteras till DKK baserat på den dagliga växelkursen och dras från ditt konto.
  3. Om din ansökan avslås börjar återbetalningsprocessen.
  4. Beloppet är nu återigen omvandlat från USD till DKK baserat på den dagliga växelkursen.
  5. Beloppet kommer att skickas till ditt konto. Det kan ta 5-10 arbetsdagar innan beloppet sätts in på ditt konto.

Policyn kan vara annorlunda om du har ansökt om ESTA någon annanstans

Om du har ansökt om ditt ESTA-godkännande via en annan sida kan vi inte garantera vad deras policy är, och vi rekommenderar att du kontaktar deras kundtjänst för att be om en ev. ersättning.