Hur påverkar coronavirussituationen ESTA? (uppdaterad juni 2021)?

USA har fortfarande ett inreseförbud gällande för resenärer som inom de senaste 14 dagarna vistats i t.ex. Schengenområdet (inklusive Danmark). Det är dock fortfarande möjligt att ansöka om ESTA för framtida resor.

Inreseförbudet gäller fortfarande

På grund av coronakrisen har den amerikanska regeringen infört ett reseförbud för resenärer som har bott på någon av följande platser under de senaste 14 dagarna:

  • Schengenområdet (inklusive Danmark)
  • Brasilien
  • Indien
  • Iran
  • Irland
  • Kina
  • Storbritannien
  • Sydafrika

Resenärer som är bosatta i dessa länder kan alltså inte resa direkt till USA från sitt hemland. Det är dock i princip möjligt att resa till ett tredjeland som inte omfattas av förbudet, och sedan resa vidare därifrån till USA efter 14 dagars karantän i tredjelandet.

Du kan fortfarande ansöka om ESTA

Bara för att du inte kan resa direkt från ditt hemland till USA betyder det inte att du inte kan ansöka om ESTA. Om du vill resa till USA genom ett tredje land, eller efter att inreseförbudet hävts, kan du fortfarande ansöka om ESTA nu. Ett ESTA-godkännande är giltigt i upp till 2 år, så du kan enkelt ansöka nu även om du bara planerar att resa till USA nästa år.

Den amerikanska regeringen överväger att lätta på restriktionerna

Den amerikanska regeringen är just nu mitt uppe i att överväga att häva restriktionerna för resenärer från Schengenländerna, men ännu har inget beslut fattats om när gränserna ska öppnas igen för europeiska resenärer. Det verkar dock mycket troligt att USA kommer att öppna igen förr snarare än senare, eftersom fler och fler medborgare på båda sidor om Atlanten får sin vaccination, och eftersom antalet nya fall gradvis minskar.

Hålla sig uppdaterad

Du kan kontrollera den här artikeln regelbundet för de senaste uppdateringarna om situationen. Om du planerar att snart resa till USA rekommenderar vi att du håller ett öga på all ny information, eftersom situationen förväntas ändras inom kort på grund av ny utveckling i antalet vaccinerade.