Hur man fyller i ESTA-ansökningsformuläret

När du ansöker om ESTA är det viktigt att fylla i ansökningsformuläret korrekt. Om uppgifterna i din ansökan inte stämmer överens med det i ditt pass riskerar du att nekas ombordstigning. Ansökningsformuläret hittar du här.

Hur fyller man i ESTA-formuläret?

För att fylla i ESTA-ansökningsformuläret, slutför följande steg:

Steg 1: Passinformation

I det här steget måste du ange din passinformation. Det är viktigt att all information stämmer överens med dem i ditt pass, eftersom ditt ESTA-godkännande är kopplat till ditt passnummer.

Kom ihåg att kontrollera om uppgifterna i din ansökan exakt stämmer överens med den i den maskinläsbara zonen längst ner i ditt pass.

Du måste ange följande information här:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • Sex
 • Födelsedatum
 • Födelseort – ska anges enligt ditt pass.
 • Födelseland
 • Passnummer
 • Medborgarskap
 • Utfärdandeland – det vill säga landet som utfärdade ditt pass; vanligtvis kommer det att vara samma land som du är medborgare i.
 • Utgivningsdatum
 • Utgångsdatum

Steg 2: Andra medborgarskapet

Om du har mer än ett medborgarskap anger du de andra medborgarskapen här.

Steg 3: E-postadress

Här måste du ange mailadressen där du får svaret på din ESTA-ansökan. Det är därför viktigt att du anger din mailadress utan några stavfel, annars får du inget svar på din ansökan.

Steg 4: Personlig information

I det här steget måste du först ange om du har andra namn eller alias, och om du har fått ett pass eller identitetskort från andra länder.

Ange sedan dina kontaktuppgifter:

 • Adress
 • Stad
 • Region – här ska du ange vilken region du bor i (t.ex. ”Huvudstaden”).
 • Telefontyp – använder du din hem- eller jobbtelefon?
 • Landskod – om du använder ett danskt nummer, välj ”DANMARK (DNK) (+45)”.
 • Telefonnummer – här måste du ange ditt telefonnummer utan landskod.
 • Sociala medier – här kan du ange dina profiler på sociala medier, eller så kan du välja ”Jag använder inte sociala medier”.
 • GE-medlemskap – Är du medlem i Global Entry-programmet. Om inte, eller om du inte är säker, välj helt enkelt ”Nej”.

Föräldrar:

 • Faderns efternamn
 • Faders förnamn
 • Moderns efternamn
 • Moderns förnamn

Anställningsinformation:

 • Arbetsgivarens namn – namnet på företaget du arbetar för eller arbetat för
 • Fast adress
 • Stad
 • Område
 • Land

Steg 5: Resedetaljer

I detta steg måste du ange om du mellanlandar i USA eller om du har USA som slutdestination. Om USA är din slutdestination, skriv in följande information om din kontaktpunkt i USA (om du inte har en kontakt i USA kan du istället skriva ”OKNÖN” och ”0000” i telefonfältet).

Kontaktinformation:

 • namn
 • Adress
 • Stad
 • stat
 • Landskod
 • Telefonnummer

Alla som antingen reser till USA eller bara stannar där måste uppge en nödkontakt (har du ingen nödkontakt kan du istället skriva ”OKÄNT” och ”0000” i telefonfältet).

Kontaktinformation i en nödsituation:
Din nödkontakt kan vara antingen i eller utanför USA.

 • Förnamn
 • Efternamn
 • E-postadress
 • Landskod
 • Telefonnummer

Steg 6: Bakgrundsproblem

Svara slutligen på en rad bakgrundsfrågor. Om du svarar ”Ja” på någon av frågorna kan du inte vara berättigad till ESTA, så vi rekommenderar att du läser alla frågorna noggrant.

Bakgrundsfrågor:

 1. Har du en fysisk eller psykisk sjukdom, eller är du beroende av droger, eller har du för närvarande någon av följande sjukdomar:
 • Sår molle
 • Gonorré
 • Ljumskgranulom
 • Infektiös spetälska
 • Lymfogranulom venrum
 • Infektiös syfilis
 • Aktiv tuberkulos
 1. Har du gripits eller dömts för ett brott som har lett till allvarlig skada på egendom eller allvarlig skada för en annan person eller statlig myndighet?
 2. Har du någonsin brutit mot någon lag angående innehav, användning eller distribution av illegala droger?
 3. Söker du deltagande i, eller har du någonsin deltagit i, terroristaktiviteter, spionage, sabotage eller folkmord?
 4. Har du någonsin begått bedrägerier eller gett en missvisande bild av dig själv för att få, eller hjälpa andra att få, ett visum eller tillgång till USA?
 5. Söker du för närvarande arbete i USA, eller har du tidigare varit anställd i USA utan föregående tillstånd från USA:s regering?
 6. Har du någonsin nekats ett amerikanskt visum som du ansökte om med ditt nuvarande eller tidigare pass, eller har du någonsin nekats inresa till USA eller fått din ansökan om inresa till USA tillbakadragen vid ett inreseställe i USA?
 7. Har du någonsin stannat längre i USA än den period som tilldelats dig av den amerikanska regeringen?
 8. Har du rest till eller varit i Iran, Irak, Libyen, Nordkorea, Somalia, Sudan, Syrien eller Jemen den 1 mars 2011 eller senare?

Hur anger jag Æ, Ø och Å på min ESTA-ansökan?

Om någon av dina uppgifter vanligtvis anges med ÆØÅ, skriv in den som AE, OE respektive AA. I den maskinläsbara zonen längst ner i ditt pass kan du se hur du anger ditt namn så att det till exempel är maskinläsbart.

Hur ansöker jag om ESTA?

För att fylla i din ansökan och ansöka om ESTA behöver du fylla i ansökningsformuläret och betala ansökningsavgiften. Din ESTA-ansökan skickas sedan för behandling och du får normalt svar inom en till tre arbetsdagar. Du får svaret på den e-postadress du angett i ansökningsformuläret.

Kan jag ansöka om ESTA om jag har en fläck på mitt brottsregister?

Om du har ett smutsigt brottsregister kan det påverka dina chanser att få ett ESTA-resetillstånd. Konkret beror det på om ditt straff är för något av de brott som ingår i bakgrundsfrågorna. Det vill säga om du har dömts för något av följande brott:

 • Har du gripits eller dömts för ett brott som har lett till allvarlig skada på egendom eller allvarlig skada för en annan person eller statlig myndighet?
 • Har du någonsin brutit mot någon lag angående innehav, användning eller distribution av illegala droger?
 • Söker du deltagande i, eller har du någonsin deltagit i, terroristaktiviteter, spionage, sabotage eller folkmord?
 • Har du någonsin begått bedrägerier eller gett en missvisande bild av dig själv för att få, eller hjälpa andra att få, ett visum eller tillgång till USA?

Dessutom får du inte ansöka om ESTA om du har framställt dig själv eller andra felaktigt i samband med tidigare ESTA- eller visumansökningar, eller om du tidigare har överskridit utgångsdatumet för ett visum eller ESTA-godkännande. Men om du inte är berättigad till ESTA på grund av ditt brottsregister kan du fortfarande ansöka om visum till USA genom den amerikanska ambassaden.

Kan jag ansöka om ESTA om jag har rest i ett av de länder i Mellanöstern som nämns i HR158-paketet sedan 2011?

Om du har bott i något av de länder som nämns i HR158 (Visa Waiver Program Improvement and Terrorist Travel Prevention Act of 2015) sedan mars 2011, eller om du tidigare har varit medborgare i ett av dessa länder, är du inte berättigad att resa på ett ESTA-godkännande, men du måste ansöka om visum istället.

HR158 länder:

 • Iran
 • Irak
 • Libyen
 • Nordkorea
 • Somalia
 • Sudan
 • Syrien
 • Jemen

Om din resa till något av ovanstående länder var i tjänst (t.ex. en diplomatisk eller militär beskickning) kanske du fortfarande kan ansöka om ESTA, förutsatt att du kan bevisa att så var fallet. Vi rekommenderar dock att du först kontaktar USA:s ambassad för att få svar angående din specifika situation.