Hur kontrollerar jag statusen för min ESTA-ansökan?

Om du har ansökt om ESTA online och du inte fått något svar inom några timmar kan det bero på att din ansökan har valts ut för manuell granskning.

Hur lång tid tar det vanligtvis att få ESTA?

För det mesta tar det oftast bara några timmar innan de får svar på sin ansökan. Det tar dock alltid lite tid innan du får svar på din ansökan, även om din ansökan inte behöver gå igenom en manuell kontroll. Vi rekommenderar därför att du väntar minst några timmar innan du börjar granska din ESTA-status.

Varför tar min ansökan längre tid?

Om du fortfarande inte har fått svar på din ESTA-ansökan inom några timmar kan det bero på att din ansökan har valts ut för manuell granskning. Detta kan bero på flera olika faktorer, och är vanligtvis inte en anledning till oro. De allra flesta ansökningar blir så småningom godkända. Om din ansökan är försenad kan det också helt enkelt bero på att ESTA-systemet genomgår periodiskt underhåll och att systemet är nere. I så fall kommer behandlingen av din ansökan att fortsätta så snart systemet är klart igen.

Kan jag se hur statusen är på min ansökan?

Om du vill kontrollera status på din ansökan kan du göra detta genom att kontakta kundtjänst via e-post. Du kan ta reda på om din ESTA-ansökan fortfarande behandlas, men du kan inte ta reda på varför din ansökan har valts ut för manuell handläggning, eftersom detta avgörs automatiskt och den bakomliggande beslutsprocessen inte är offentlig.

Om vi saknar information får du ett mejl

Du kommer att meddelas på din e-postadress om ytterligare information behövs för att slutföra din ansökan.

Du behöver inte kontrollera din status själv

I de flesta fall är det inte nödvändigt att själv kontrollera sin status. Det finns flera anledningar till detta:

  • Du kommer inte att kunna ta reda på varför din ansökan har valts ut för manuell granskning. Du får helt enkelt veta att din ansökan fortfarande väntar på ett slutgiltigt beslut.
  • Du kan inte få veta när din ansökan kommer att behandlas, mer än att det vanligtvis tar upp till tre dagar.
  • Du kommer att få ett mejl så snart din ansökan har behandlats.

För de flesta resenärer är det alltså lättare att bara vänta på att deras ansökan ska behandlas eller så kommer de att bli tillfrågade om detaljerade svar.