Hur ändrar jag adressen till min ESTA?

Om du vill uppdatera avsnittet med din amerikanska adress (till exempel om dina resplaner har ändrats) kan detta göras genom att kontakta kundtjänst och förklara situationen för dem.

Du kan alltid ändra din amerikanska adress

Det är möjligt att när som helst uppdatera ditt ESTA-godkännande med din amerikanska adress. Du kan göra detta genom att skriva till kundtjänst och be dem uppdatera din resetillstånd. Du kommer dock att behöva ange ditt ansökningsnummer och passuppgifter för att det ska vara möjligt att ändra ditt ESTA-godkännande.

Du kan inte byta bostad i ditt hemland

Men om du har bytt hemvist i ditt hemland är det inte möjligt att uppdatera ditt ESTA-godkännande. Om din passinformation förblir oförändrad (dvs. du har till exempel inte bytt nationalitet) bör du fortfarande kunna använda ditt befintliga ESTA-godkännande. Om du fortfarande är osäker rekommenderar vi dock att du kontaktar antingen kundtjänst eller USA:s ambassad.

Vilken information ska jag ge om min amerikanska adress?

När du anger din amerikanska adress anger du följande information:

  • Kontaktpunkt i USA – Namnet på t.ex. hotellet du bor på, eller namnet på din värd om du bor på en Airbnb eller med familj eller vänner.
  • Stat – Här ska du ange vilken stat du ska bo i, som t.ex. ”Texas”.
  • Stad – Vilken stad du kommer att bo i (t.ex. ”New York”).
  • Gata – Vilken gata ska du bo på (t.ex. ’Fifth Avenue’).
  • Telefonnummer – Här kan du t.ex. ange numret på ditt hotell.

Om du inte vet var du ska bo eller om du inte har en fast adress när du är i USA, kan du helt enkelt skriva ’OKNÄNT’ i textfälten och ’0000’ i telefonnummerfältet.