ESTA Ansökan För Svenska Medborgare

Följ dessa lätta steg för att ansöka om din amerikanska reseauktoritet (ESTA):

Förnya Ditt ESTA-visum Om Du Är Svensk Medborgare

Om du arbetar eller är företagare och ofta reser till USA är det viktigt att du håller ditt ESTA-visum uppdaterat genom att fylla i och skicka in din uppdaterade ESTA-ansökan. Ditt amerikanska visum går ut efter två år. När det händer, eller om ditt pass kopplat till ditt visum går ut, måste du uppdatera det med ett nytt visum innan du kan besöka USA.

Om du har bytt namn, medborgarskap, kön, eller om du har fått ett nytt pass behöver du förnya ditt ESTA-visum och uppdatera din auktoriseringsprofil för att passa de nya ändringarna. När du förnyar ditt ESTA kommer din tidigare auktorisering att bli ogiltig, och du kommer att få ett nytt auktoriseringsnummer. Du kommer att använda det nya numret när du reser till USA.

Uppdateringsansökan för ESTA-visumet är ungefär likadan som den första ESTA-ansökan och kräver samma dokument som för förstagångsansökare. Av den anledningen är det viktigt att du tar dig tid och försäkrar att ditt ESTA-visum är uppdaterat och inte kommer att gå ut eller komma bort innan du besöker USA.

Under Vilka Omständigheter Kommer Jag Behöva Förnya Mitt ESTA?

Om någon av de följande förhållandena gäller dig måste du förnya ditt ESTA:

  • Du har bytt ditt juridiska namn
  • Du har bytt medborgarskap
  • Du har bytt kön
  • Du har fått ett nytt pass
  • Ditt svar till några av ja/nej frågorna i ESTA-ansökan har ändrats
  • Ditt existerade ESTA-visum har gått ut (vilket händer automatiskt efter två år).
Förnya Ditt ESTA