ESTA eller visum?

För att resa till USA som dansk medborgare måste du antingen ansöka om ESTA-resetillstånd eller visum. Vi rekommenderar att alla som är berättigade till det ansöker om ESTA, eftersom hela ansökningsprocessen sker online, och därmed är mycket snabbare än för ett visum.

ESTA är giltigt för en mängd olika reseändamål

Som resenär med ett ESTA-godkännande kan du resa till USA för en mängd olika ändamål.

Godkända reseändamål

Företag:

 • Rådgör med affärspartners
 • Delta i konferenser och kongresser inom vetenskap, utbildning, discipliner och näringsliv.
 • Delta i kortsiktiga utbildningar (dessa kurser får inte betalas av amerikanska källor).
 • Förhandla ett kontrakt

Turism:

 • Turism
 • Semester
 • Besök familj eller vänner
 • Medicinsk vård
 • Delta i sociala evenemang som anordnas av vissa organisationer.
 • Delta som amatör i musikaler, sporter eller liknande evenemang så länge det är obetalt.
 • Delta i kortare fritidskurser så länge det inte tillgodoräknas. Till exempel kan man gå på en matlagningskurs.

Ej godkända resor

 • Studier, tillgodoräknad.
 • Sysselsättning
 • Arbeta som utländsk press, radio, film, journalist eller annan informationsmedia.
 • Permanent uppehållstillstånd i USA.

Kom ihåg att du också måste använda ESTA för en mellanlandning

Du behöver också antingen ESTA eller visum om du ska mellanlanda på en amerikansk flygplats. Detta gäller även om du inte lämnar flygplatsen. Tänk också på att även minderåriga resenärer måste använda ESTA.

Vissa resenärer måste ansöka om visum

Vissa resenärer kan behöva ansöka om visum istället för ESTA. Detta innefattar bl.a. de som inte kan besvara bakgrundsfrågorna i ansökningsformuläret på ett tillfredsställande sätt. Detta innebär att bl.a. de med vissa särskilt smittsamma sjukdomar, personer med psykisk ohälsa eller missbruk, resenärer som tidigare har överskridit sina visum, resenärer med ett smutsigt brottsregister och resenärer som sedan mars 2011 har vistats i ett antal länder i Mellanöstern som nämns i lagpaketet HR158. Det kan dock alltid finnas vissa undantag som gör att du fortfarande kan ansöka. Vi rekommenderar därför att du som sökande läser bakgrundsfrågorna mycket noga, och ev. Kontakta USA:s ambassad om du är osäker på om du ska ansöka om ESTA eller visum.