Elektroniska resetillstånd till USA, Kanada och Australien

USA var ett av de första länderna i världen som införde elektroniska resetillstånd för turister och affärsresenärer som flög till USA. Systemet infördes i augusti 2008 och blev obligatoriskt d. 12 januari 2009. Systemet är en konsekvens av 9/11. Systemet bygger på en algoritm som automatiskt bedömer om du får flyga till USA eller inte. Det är ett resetillstånd som gör att du kan gå ombord på ditt flyg till USA, dock är det ingen garanti för om du får komma in i USA. Detta bedöms alltid av en gränsvakt på flygplatsen.

Utöver USA har även Australien och Kanada infört ett elektroniskt resetillståndsprogram för medborgare i länder som redan har visumfri tillgång.

Var ansöker jag om resetillstånd

Det beror på din destination. Du hittar respektive elektroniska resetillstånd nedan. Du kan ansöka om ett elektroniskt resetillstånd till USA här .

Som inte kan använda sig av elektroniska resetillstånd

Som utgångspunkt kommer du med största sannolikhet att få avslag om du tidigare är dömd för brott.

I slutet av ansökningsformulären kommer du att få så kallade kvalificeringsfrågor. Om du inte kan svara ”Nej” på alla, är du i princip inte kvalificerad för ett elektroniskt resetillstånd, och du kommer med största sannolikhet att bli avvisad.

Kan jag inte besöka dessa länder om mitt resetillstånd nekas

Du kan enkelt besöka USA, Australien och Kanada, även om ditt elektroniska resetillstånd nekas. Det kräver bara att du går igenom en mer besvärlig process. Du måste ansöka om ett traditionellt turistvisum genom deras respektive ambassader.

OBS: Under Covid-19-pandemin kan ett större tryck upplevas på ambassaderna och därför måste du räkna med längre handläggningstid för din visumansökan.