Avvisad visum till USA

Även om de allra flesta visumansökningar godkänns, avslås ett litet antal ansökningar. Här kan du se varför ens ansökan kan avslås och hur ett avslag påverkar den sökande.

Av vilka skäl kan min ansökan avslås?

Det finns en mängd olika anledningar till att ens ansökan kan avslås. Du kan hitta en detaljerad lista över alla kriterier här (observera att listan endast finns på engelska). Nedan kan du se några exempel på varför ansökningar avslås.

Vanliga skäl till att ansökningar avslås:

  • Sökanden har inte fyllt i ansökan i sin helhet eller inte inkluderat all begärd dokumentation.
  • Sökanden kunde inte styrka att han inte hade för avsikt att immigrera till USA.
  • Sökanden har dömts för ett brott som involverar moraliskt fördärv.
  • Den sökande är dömd för narkotikabrott.
  • Sökanden har två eller flera brottsdomar med ett sammanlagt straff på 5 år eller mer.
  • Sökanden kunde inte lägga fram det begärda stödförklaringen.
  • Den sökande har framställt väsentliga fakta felaktigt eller fuskat för att få visum.
  • Sökanden har tidigare överskridit den angivna vistelsetiden i USA.

Det finns alltså en rad anledningar till att ens visum kan nekas. Men så länge du fyller i din ansökan noggrant och sanningsenligt, och så länge du inte har en kriminell bakgrund, så borde du förmodligen inte ha några problem att få din ansökan godkänd.

Vad händer om min ansökan avslås?

Om din ansökan avslås får du inte återbetalning av handläggningsavgiften för din ansökan. Om din ansökan avslogs på grund av en ofullständig ansökan eller saknad dokumentation har du ett år på dig att lämna in den saknade informationen och/eller dokumentationen. Annars måste du ansöka igen. Om du har fått avslag av andra skäl måste du ansöka och betala igen oavsett vad. Om du fick avslag på grund av 214 § (b) måste du kunna visa att dina omständigheter har förändrats sedan din ursprungliga ansökan.

Kan jag få dispens?

Om du annars har rätt till visum så kan du i vissa fall få dispens, så att du är undantagen från regeln som skulle göra dig obefogad. Dispens beviljas efter beslut av konsulär personal och du kommer att informeras av dem om du eventuellt har rätt till dispens.